header4

Az Erzsébetvárosi Civil Szervezetek Szövetsége, küldetésének megfelelően, létrehozása óta törekszik a helyi civilek érdekeinek megfogalmazására és képviseletére. Ennek során jutottunk el olyan honlap elkészítéséig, amely a kerületünkben működő valamennyi civil szervezet rendelkezésére áll.

Mit szeretnénk ezzel elérni?

A sajátos érdeklődésünk és közösségi elkötelezettségünk szolgálatában álló tájékoztatással segíteni a civileket.

A honlapon keresztül kívánunk teret és lehetőséget biztosítani a civil szervezeteknek arra, hogy az őket foglalkoztató kérdésekről szabadon, a civil etika keretein belül fejtsék ki véleményüket és állásfoglalásukat, javaslataikat.

Keretet szeretnénk nyújtani ahhoz, hogy a civilek, különösen az azonos arculatú civil szervezetek megismerjék egymást, és ilyen módon összefogásra, erőik és lehetőségeik egyesítésére módot adni.   Különös haszna lehet ennek, ha például közös pályázatok elkészítéséhez és megvalósításához vezet, továbbá hasonló vagy éppenséggel azonos gondjaik, tapasztalataik kicseréléséhez és megoldásához.

A digitális műveltség elmélyítésével megvalósulhat a civilek gyors, hatékony és szervezetre, személyre szabott, mégis gyors hírközlése, véleménycseréje, egymással és a világgal való kapcsolatteremtése.

Abban bízunk és azért fogunk dolgozni, hogy valamennyi civil szervezet magáénak érezze ezt a sajátos, közéleti civil fórumot. Jogosultságát és értelmét az adja, hogy ez a honlap az övék és értük van, őket hívatott szolgálni.

dr. Iván Géza

elnök